O Bibliotece Języków Obcych

Biblioteka Języków Obcych

Sygnatura: JO, A

Adres:
al. Piastów 40b, blok 5
71-065 Szczecin
tel. (0-91) 444-27-16
e-mail: biblijo@gmail.com

Pracownicy:
Kierownik: mgr Jadwiga Oczujda
Marek Knapczyk

Czytelnia ogólnie dostępna, 20 miejsc oraz 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Biblioteka istnieje od kwietnia 1992 roku. Powstała z połączenia dwóch bibliotek: Biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zbiory liczą około 10 tys. woluminów książek i czasopism oraz ponad 500 egzemplarzy zbiorów specjalnych (kasety audio i wideo, przezrocza, plany).

Profil zbiorów: materiały metodyczne i dydaktyczne do nauki języków obcych oraz historia i kultura Wielkiej Brytanii, USA i krajów anglosaskich jak również Francji i krajów frankofońskich oraz literatura tych krajów w oryginale.

Księgozbiór podręczny Czytelni (wolny dostęp do półek) zawiera wydawnictwa informacyjne: encyklopedie, słowniki, informatory oraz duży procent podstawowych podręczników potrzebnych studentom na zajęciach. Z ważniejszych wydawnictw wymienić można: The Oxford English Dictionary (20 tomów), Funk and Wagnalls new Encyclopedia (29 tomów), International Encyclopedia of Linnguistics, Le Grand Robert (14 tomów), The New Encyclopaedia Britannica (z roku 2002, 32 tomy).

Szczegółowo o zbiorach informują katalogi i kartoteki:

* Katalog alfabetyczny książek i czasopism
* Katalog systematyczny wg UKD
* Kartoteka prac dyplomowych
* Kartoteka kaset magnetofonowych (materiały do nauki języka)
* Kartoteka kaset video

Zbiory udostępniane są na miejscu. W Bibliotece istnieje możliwość wykonania kopii ksero wybranych materiałów. Kasety audio i wideo udostępniane są lektorom na zajęcia.

Reklamy

%d blogerów lubi to: